Меню
Остання редакція: 16 грудня 2023

Академічна мобільність студентів і викладачів

    Академічна мобільність — переміщення  студентів і викладачів закладів вищої освіти на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання. Основними перешкодами для академічної мобільності є культурні, соціально-економічні та академічні бар'єри. Болонський процес за своєю сутністю є спробою знизити ці перешкоди в рамках Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

КрНУ

    Академічна мобільність є одним із пріоритетів Болонського процесу й ефективним інструментом підвищення якості освіти. Приєднавшись до Болонського процесу в 2005 році і визнавши таким чином сприяння мобільності як однієї із цілей на шляху до створення європейського простору вищої освіти, Україна впродовж останніх 15 років підтримує і виконує задекларовані у рішеннях Конференцій міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, завдання з реформування національної системи освіти.

[[getDepDocs? &type=