Меню
Остання редакція: 19 жовтня 2023

Недопущення проявів сексизму та гендерної нерівності

 Секси́зм (від лат. sexus — стать; також гендерна дискримінаціядискримінація за статтю) — упередження чи дискримінація людей через їхню стать або гендер. Це поняття пов'язане зі стереотипами та гендерними ролями. Сексизм може включати віру в природну вищість; конструюється системною суспільною недооцінкою чи упередженнями щодо певної статі, стереотипізацією суджень про стать людини; проявляється в диспропорції влади, прав та можливостей між статями. Інституціолізованими наслідками сексизму є гендерна нерівність у різних сферах людської діяльності, особливо на робочому місці (розрив в оплаті працітощо).

Sexism in schools

        Проти гендерної нерівності та дискримінації за статтю спрямований ряд міжнародних угод, зокрема:

[[getDepDocs? &type=