Меню
Остання редакція: 30 червня 2024

Академічна доброчесність

     

       Академічна доброчесність – це комплекс етичних принципів та визначених законодавством правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення високого рівня довіри до результатів навчання або наукових досягнень.  Дотримання принципів академічної доброчесності  забезпечує зростання довіри в суспільстві до результатів навчання, передбачає здобуття сучасних якісних знань і розвиток власних здібностей, забезпечує майбутніх фахівців тим багажем компетентностей, що дають можливість виконувати належним чином фахові обов’язки, а також прививає сучасним студентам не лише жагу до знань, але й вміння навчатись, що так необхідно кожному фахівцю в сучасному світі, в умовах постійного вдосконалення технологій, в умовах частих законодавчих новацій, в умовах постійних змін вимог роботодавців до потенційних працівників. Лише дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі забезпечить формування потужної та самостійної категорії науковців, які доброчесно відносились до навчання та не дозволять собі часткового або повного оприлюднення творчих та наукових напрацювань, отриманих іншими особами, видавши при цьому їх за результати власного дослідження, або ж навіть відтворення опублікованих праць інших авторів без зазначення їх авторства, тобто плагіат.

Матеріали

[[getDepDocs? &type=