Меню
Остання редакція: 14 травня 2024

Науково-дослідна робота студентів

   На факультеті здійснюють два основних види науково-дослідної роботи студентів: навчальна науково-дослідна робота, передбачена навчальними планами, а також науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедр.

   При цьому, науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі предметних наукових гуртків; проблемних груп, секцій, лабораторій; участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр, роботу в студентських інформаційно-аналітичних і культурологічних центрах, перекладацьких бюро; рекламну, лекторську діяльність; написання статей, тез доповідей, інших публікацій.

Матеріали