Меню

Виховна робота

   Професорсько-викладацький колектив факультету працює на перспективу. Наші випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на високий рівень, завчасно передбачати, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку. Тому важливими напрямами ефективної діяльності факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва с демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського начал.

   Має продовжуватися процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молодцю використовуються різні форми: безпосередню навчальну, виробничу діяльність, участь у громадських справах, тощо.

   Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної роботи, професорсько-викладацький склад факультету намагається не виносити завдання виховання за рамки навчального процесу. Адміністрація та куратори груп зважають на дієвість і впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, різноманітні форми і види суспільно корисної праці та ін.

   Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу факльтету, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.

   Загалом, організація виховної роботи на факультеті здійснюється за допомогою деканату, кафедр, кураторів, викладачів, студентського самоврядування і активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену особистість.