Меню
Остання редакція: 23 травня 2023

Історія розвитку

      Факультет лісового і садово-паркового господарства заснований у 2011 році і на сьогоднішній день є наймолодшим факультетом в Уманському національному університеті садівництва.

      Витоки створення факультету формуються із заснуванням головного училища садівництва, відкритого у 1844 році, як вищого навчального закладу. Від початку заснування училища читався курс декоративного садівництва який включав такі підрозділи, які вивчались самостійно: квітникарство з вигонкою квітів, садова дендрологія, ландшафтне садівництво, садове мистецтво. Для навчання використовувались теплиці і парники, а також декоративний розсадник з двома відділеннями: хвойним і листяним.

      Після встановлення радянської влади в Україні, Уманське училище землеробства і садівництва було реорганізовано у вищу сільськогосподарську школу. На базі існуючих кабінетів-музеїв, організовано 13 кафедр серед яких була і кафедра декоративного садівництва. В 1929 р. у зв’язку із утворенням Уманського сільськогосподарського інституту, викладання лісівництва і декоративного садівництва скоротилось і ці предмети викладались на інших кафедрах.

      У період з 1944 до 1948 і з 1964 до 1968 року сільськогосподарська меліорація викладалась на кафедрі землеробства, декоративне садівництво і лісівництво – на кафедрі плодівництва і виноградарства, а геодезія на кафедрі механізації. В період з 1948 до 1964 року в інституті існувала кафедра агролісомеліорації. У 1951 році була заснована кафедра фізичного виховання  як самостійний підрозділ інституту. 

      У 2000–2001 навчальному році ректором університету професором О. М. Геркіялом було доручено декану факультету плодоовочівництва і виноградарства Ю. В. Коларькову в одній із груп ввести спеціалізацію «Озеленення». Обов’язки з підготовки спеціалізації «Лісове і садово-паркове господарство» було покладено на кафедру екології, декоративного садівництва та лісівництва, яку до 2004 року очолював доктор сільськогосподарських наук, професор А. Ф. Балабак.

      У 2002 році на кафедрі створена ліцензована нова спеціальність 6.130400 «Садово-паркове господарство» за напрямком 1304 «Лісове і садово-паркове господарство». Підготовку фахівців з лісового і садово-паркового господарства здійснювали 4 доктори наук, професори (В. І. Білоус, В. П. Шлапак, П. І. Мороз, А .Ф. Балабак) та 5 кандидатів наук – М. В. Шемякін, В. П. Кирилюк, В .Ф. Кропивко, Л. Г. Варлащенко, А. Ю. Гусак, а згодом Ю. А. Величко, С. А. Коваль, І. В. Козаченко та І. М. Рекун. Невдовзі факультет плодоовочівництва і лісівництва очолив доцент І. І. Мостов’як. З 2007 року керівництво університету (ректор П. Г. Копитко) реорганізовує кафедру садово-паркового господарства у кафедри – «Лісівництва та екології» і «Садово-паркового господарства». З 2008 року кафедру лісівництва та екології перейменовано на  кафедру лісового господарства. І лише в 2011 році факультет «Плодоовочівництва і лісівництва» було реорганізовано на окремі факультети «Плодівництва, екології та захисту рослин» та «Лісового і садово-паркового господарства». До складу факультету лісового і садово-паркового господарства увійшли кафедри: лісового господарствасадово-паркового господарства та фізичного виховання.

      З 2012 року до кафедри фізичного виховання включені дисципліни  психолого-педагогічного циклу і доповнена назва кафедри: фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін.

      У 2014 році на факультеті був відкритий новий напрям підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій« на базі якого в 2016 році створено нову кафедру геодезії, картографії i кадастру.

      У 2023 році на факультеті був відкритий новий напрям підготовки «Середня освіта. Фізична культура«, підготовка за яким ведеться на базі випускової кафедри  фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін.

До складу факультету входять кафедри:

      Сьогодні на факультеті лісового і садово-паркового господарства, який акредитований за найвищим IV рівнем, здійснюється підготовка молодщих бакалаврів, бакалаврів і магістрів зі спеціальностей: «Лісове господарство»«Садово-паркове господарство» і «Геодезія та землеустрій», та бакалаврів за спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура», які користуються попитом на ринку праці.

      Високий рівень фахової підготовки забезпечують 38 науково-педагогічних працівників, з яких: 3 доктори с.-г. наук, професори; 1 доктор географічних наук, професор; 1 доктор технічних наук, професор; 2 майстри спорту з важкої атлетики; 1 кандидат в майстри спорту з легкої атлетики; 14 кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів; 2 кандидати біологічих наук, доценти; кандидат психологічних наук, доцент;  кандидати педагогічних наук, доценти; 2 кандидати економічних наук, доценти; кандидат біологічних наук, викладач; 2 кандидати сільськогосподарських наук, викладачі; 8 викладачів, з яких 4 старші.

      За період існування факультету було проведено низку Міжнародних наукових та Всеукраїнських наукових конференцій, семінарів та круглих столів.