Меню

Аспірантура і докторантура

      Аспірантура і докторантура  є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 

      Підготовка науково-педагогічних кадрів в Уманському національному університеті садівництва здійснюється через докторантуру із 7 спеціальностей, де навчається 7 докторантів; аспірантуру – з 18 спеціальностей, де навчається  150  аспірантів, та самостійну підготовку дисертаційних робіт здобувачами. Всього аспірантами та здобувачами керують 52 наукових керівники – доктори наук, професори і кандидати наук, доценти. За останні 5 років захищено 125 кандидатських дисертацій і 10 докторських. Упродовж багаторічної наукової діяльності в університеті започатковано та плідно працюють 14 наукових шкіл відомих учених, інтелектуальний потенціал яких здобув широке міжнародне визнання. Наукові школи є головною передумовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

      Головною перевагою Уманського НУС, порівняно з іншими закладів вищої освіти, є можливість науково-практичної підготовки спеціалістів на базі навчально-науково-виробничого відділу з дослідним полем площею 386 га, садом – 103 га, лісом – 465 га.

      Керівництво університету активно сприяє проведенню наукової роботи, підтримуючи  відповідний ріст науково-педагогічних кадрів

Наукова бібліотека, ІІ поверх
тел.: (04744) 4-69-77, 3-45-63
email: aspirantura@udau.edu.ua