Меню

Наукові конференції, семінари та грантові програми

Записей не найдено.

  Науково-педагогічні працівники факультету а також студенти та аспіранти, що навчаються на факультеті,  постійно займаються науковими дослідженнями та періодично оприлюднюють свої напрацювання на наукових конференціях і семінарах, що проводяться як в Уманському національному університеті садівництва, так і в інших наукових і навчальних закладах як в Україні, так і за кордоном.

11 листопада 2020 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства», 

25 листопада 2020 року Науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку садово-паркового господарства»

30 листопада 2020 року Науковий семінар «Геодезично-землевпорядна освіта в Центральноукраїнському реґіоні»

29 грудня 2020 року Науковий семінар «Сучасні проблеми оцінки земель»

4-5 лютого 2021 року II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  "ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЗИМОВІ ДИСПУТИ"

5 лютого 2021 року  Міжнародна міждисциплінарна конференція у співорганізаторстві з SCI SORBONNE (Paris) 

01.03.2021 г. 3-я Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке»

січень-лютий 2021 року  Грантові програми USAID

22.04.2021 р. Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога Іполіта Івановича Корабльова.

19.05. 2021 року  Круглий стіл «Сучасні напрямки розвитку ландшафтного дизайну»

21 травня 2021 року. I Міжнародна науково-теоретична конференція «MODERNIZATION OF TODAY’S SCIENCE EXPERIENCE AND TRENDS», місто Сінгапур Республіки Сінгапур.

21-22 травня 2021 року. Всеукраїнська науково-практична конференція «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади»

17 червня 2021 р.  Всеукраінська інтернет-конференція   «Психолого-педагогічні особливості підготовки спортсменів» 

22 квітня 2021 р.  Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція "Садово-паркове господарство, як основа зеленого міста"

1 червня 2021 р. Науковий семінар на тему "Застосування методів фотограмметрії та дистанційного зондування Землі у землеустрої та кадастрі". 

25 червня 2021 року  Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «Сучасні проблеми біології»

1 жовтня 2021 року.  ІІІ Міжнародний форум науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021»

14-18 березня 2022 року   ХІ Всесвітній конгрес з питань екологічної освіти

25 листопада 2021 року Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція: «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства»

28 жовтня 2021 року Науковий семінар на тему «Геоінформаційні технології в геодезії та землеустрої»

12 листопада 2021 року Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених «Традиції та інновації в геодезії та землеустрої: погляд молодих»

17 листопада 2021 р.  Науковий семінар на тему: «Історія та сьогодення геодезично-землевпорядної освіти в Центральноукраїнському реґіоні».

22 листопада 2021 р. Круглий стіл на тему «Розмноження декоративних культур та впровадження їх в озеленення»

11 листопада 2022 р.   Здобутки молодих учених у геодезії та землеустрої:  Всеукр. наук.- практ. Інтер.-конф. молодих учених