Меню
Остання редакція: 30 червня 2024

Проблеми дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі в центрі уваги науково-педагогічних працівників та студентів

     Науково-педагогічні працівники факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС спільно зі студентами, що здобувають знання, навчаючись на факультеті, постійно займаються науковими дослідженнями, звертаючи свою увагу не лише на питання, тісно пов’язані з вивченням тих, чи інших фахових дисциплін, але й на проблеми, що є спільними для всієї науково-освітньої спільноти України.

     Зокрема, доценти кафедри геодезії, картографії і кадастру факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС Петро БОРОВИК та Михайло ШЕМЯКІН, разом зі студентами бакалаврату спеціальності 193 Геодезія та землеустрій Олександром КАВУНОМ і Дмитром ШВЕЦЕМ досліджували проблеми дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі, зокрема проблеми плагіату, самоплагіату та необ’єктивного оцінювання знань студентів.

     Саме цим проблемам, та перспективам їх врегулювання на рівні ЗВО присвячена спільна доповідь зазначених дослідників на щорічній Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, що відбулась в Уманському НУС 23 травня 2024 р.

Олександр БАЮРА,

к. с.-г. н., доцент, заступник декана факультету лісового і садово-паркового господарства з наукової роботи