Меню
Остання редакція: 10 липня 2019

Лісове господарство

      Об'єктами професійної діяльності інженера лісового господарства є ліси і лісопарки, технологічні процеси по відтворенню, поліпшенню породного складу і якості лісових насаджень, підвищенню їх продуктивності, а також охорона, захист і раціональне використання земель лісового фонду.

      Навчаючись на цій спеціальності, студенти вивчають такі дисципліни як дендрологія, лісові культури, лісівництво, лісова селекція, лісопаркове господарство, лісова таксація, лісомеліорація, заповідна справа та ін. По закінченню навчання випускники отримують кваліфікацію "Інженер лісового господарства".

      На факультеті готують не лише висококваліфікованих фахівців лісогосподарського виробництва, але і майбутніх науковців, дослідників та селекціонерів, які своєю роботою будуть забезпечити раціональний розвиток лісової галуззі країни.


      На сьогодні, лісове господарство України –  це  одна із ефективно працюючих галузей виробництва, яка вирощує, відновлює, охороняє ліси, підвищує їх продуктивність і якість, забезпечує раціональне використання земель лісового фонду і лісових ресурсів країни. Це одна з небагатьох галузей, що незважаючи на події останнього часу та економічні складнощі в країні, демонструє зростання показників господарювання, і цим самим, є стабільним джерелом наповнення державного і місцевого бюджетів.

      

   Фахівці в галузі лісового господарства після закінчення закладу вищої освіти займаються виробничо-управлінською, проектною та дослідною діяльністю в сфері лісового господарства. Вони можуть працювати в підприємствах лісового та сільського господарств на посадах:

    -  завідувача господарства (лісового, лісомисливського, мисливського);

    -  майстра лісу;

    -  майстрп пожежної (природоохоронної, лісової) станції;

    -  начальника дільниці (мисливської);

    -   начальника лісорозсадника;

    -   начальника пожежної (природоохоронної, лісової) станції;

    -   помічника лісничого;

    -   начальника нижнього складу;

    -   інженера з лісових культур;

    -   інженера з лісозаготівель;

    -   інженера з лісокористування;

    -    інженера з лісосировинних ресурсів;

    -    інженера з охорони та захисту лісу;

    -    інженера лісового господарства;

    -    інженера-лісопатолога;

    -    мисливствознавця;

    -    техніка лісового господарства;

    -    техніка мисливського господарства;

    -    техніка-лісопатолог.

   Крім того, фахівці з лісового господарства (насамперед - магістри) можуть працювати в навчальних закладах на посаді викладача та в проектних організаціях на посаді таксатора.