Меню
Остання редакція: 06 квітня 2021

В рамках тижня факультету, представляємо кафедру садово-паркового господарства

     Кафедра садово-паркового господарства готує молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів  та докторів філософії за спеціальністю 206 "Садово-паркове господарство".

     Політика кафедри – якісна підготовка студентів, освітні традиції, розвиток садово-паркової науки та міжнародна співпраця!

     На кафедрі створено лабораторію інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур, яка займається проведенням науково-дослідних робіт з актуальних питань інтродукції, розмноження, вирощування та добору найбільш перспективних видів, форм і сортів декоративних, малопоширених плодових, ягідних і лісових рослин.

     Науковцями кафедри видано низку підручників, наукових монографій, навчальних посібників, отримано чотири патенти на винахід та чотири авторські свідоцтва на сорти рослин.   

     На базі кафедри проведено низку Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, семінарів та круглих столів.

     Пропонуємо вашій увазі електронні ресурси кафедри:

    Сайт кафедри:  https://www.lg.udau.edu.ua.

   Facebook-сторінка кафедриhttps://www.facebook.com/lg.udau.edu.ua.

Валентин Поліщук,

декан факультету лісового і садово-паркового господарства