Меню
Остання редакція: 26 червня 2019

Працюють експертні комісії на факультеті лісового і садово-паркового господарства

   З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2019 року № 863-л, з 24 по 26 червня 2019 року на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва працює експертна комісія у складі:  Сергія Ковалевського – професора кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора сільськогосподарських наук (голови комісії) та Романа Дудина – доцента кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», кандидата сільськогосподарських наук.

  З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство» зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,  на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2019 року № 919-л, з 24 по 26 червня 2019 року на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва працює експертна комісія у складі  Оксани Багацької – доцента кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидата сільськогосподарських наук (голови комісії) та Олега Коваленка – завідувача кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.

  З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Лісове господарство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,  на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2019 року № 919-л, з 25 по 27 червня 2019 року на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва працює експертна комісія у складі: Леоніда Осадчука – завідувача кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», доктора сільськогосподарських наук, професора (голови комісії)  та Тетяни Мельник – завідувача кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету, кандидата біологічних наук, доцента.

 

Деканат

факультету лісового і садово-паркового господарства

Уманського НУС