Меню
Остання редакція: 24 червня 2020

Підсумкова атестація бакалаврів на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС

    24 червня 2020 року на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва було проведено підсумкову атестацію бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство».

    Для проведення підсумкової атестації було створено Екзаменаційні комісії, склад яких схвалено Вченою радою Уманського національного університету садівництва та затверджено наказами ректора Уманського № 01-05/353 від 4 жовтня 2019 р. а також № 01-05/83 від 2 червня 2020 р. До складу Екзаменаційної комісії за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» входили: голова ЕК – д.географ.н., професор Сонько С.П., члени ЕК – д.с.-г.н., професор Поліщук В.В., д.географ.н., професор Кисельов Ю.О., секретар ЕК – к.е.н., доцент Боровик П.М.  До складу Екзаменаційної комісії за спеціальністю 205 «Лісове господарство» входили: голова ЕК – к.с.-г.н., доцент Невлад В.І., члени ЕК – д.с.-г.н., професор Поліщук В.В., к.с.-г.н., доцент Козаченко І.В., секретар ЕК – к.с.-г.н., доцент Іщук Г.П.  До складу Екзаменаційної комісії за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» входили: голова ЕК – к.с.-г.н., доцент Невлад В.І., члени ЕК – д.с.-г.н., професор Поліщук В.В., к.с.-г.н., доцент Козаченко І.В., секретар ЕК – к.с.-г.н., доцент Іщук Г.П.

    Підсумкова атестація проводилася у формі комплексних кваліфікаційних екзаменів. Екзамени  проходили у дистанційному форматі шляхом тестування у системі Moodle (LMS) на сайті http://exam.udau.edu.ua.

    Працівниками деканату факультету лісового і садово-паркового господарства та секретарями Екзаменаційних комісій, перед проведенням підсумкової атестації, усім студентам у телефонному режимі, шляхом електронного листування та в програмному продукті Zoom, було надано роз’яснювальну інформацію щодо процедури проведення екзамену.

    Перед проведенням іспиту до студентів, що мали здавати підсумкову атестацію, звернувся декан факультету лісового і садово-паркового господарства д.с.-г.н., професор Поліщук В.В., який побажав студентам успіхів, а також висловив сподівання, що в новому навчальному році всі вони продовжать навчання в магістратурі факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС.

    Потім була проведена ідентифікація учасників екзаменаційного процесу (за допомогою електронного ресурсу Zoom), та відбулися самі екзамени (в порядку черговості за спеціальностями і групами студентів та в середовищі Moodle (LMS) на сайті http://exam.udau.edu.ua).

   Екзамен успішно склали 28 студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 44 студенти спеціальності 205 «Лісове господарство» та 26 студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».

    Результати проведеного екзамену показали, що студенти на достатньому рівні володіють знаннями з програмного матеріалу, логічно мислять та добре підготовлені до проведення підсумкової атестації.

    Тож вітаємо студентів з успішним складанням підсумкової атестації та бажаємо їм подальших успіхів!

Голови Екзаменаційних комісій:

Сергій Сонько,

д. географ. н., професор,

Володимир Невлад,

к. с.-г. н., доцент