Меню

Поліщук Валентин Васильович

Поліщук Валентин Васильович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: декан
Контактний телефон: (04744) 3-45-39
Email: lisove_sad@ukr.net

 

Освіта: 

  У 1999 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Вчений агроном». Після закінчення навчання вступив до аспірантури, а у 2004 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 «Селекція рослин».

  У 2007 році отримав атестат доцента. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Біологічні основи формування високоякісного насіння цукрових буряків залежно від агротехнологічних умов вирощування», а у 2015 році отримав атестат професора.

Діяльність:

  Керує роботою аспірантами. Є автором чотирьох патентів на винахід та співавтором чотирьох гібридів і сортів сільськогосподарських культур.

  Співавтор навчального посібника «Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків» та співавтором монографії «Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы «Сингента»  – экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей». Нині займається науковою роботою з питань інтродукції та селекції зі створення нових селекційних форм та сортів троянд.

  Тема наукової роботи: «Рід Rose L. в декоративному садівництві: проблеми інтродукції, адаптації та селекційно-генетичного вдосконалення».

  Сфера наукових інтересів: селекція рослин.

  Місце та дата останнього підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів та природокористування України (ННІ післядипломної освіти), 18-29 березня 2013 року, свідоцтво 12 СПК 881820.