Меню
Остання редакція: 19 лютого 2021

Теми наукових досліджень аспірантів

Список тем аспірантів ОНР «Доктор філософії»

спеціальність 205 «Лісове господарство»

спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

на 2021р.

ПІП

Спеціаль-ність

Тема дисертаційного дослідження

Очна (денна) форма навчання

1

Коджебаш Анастасія Вадимівна

206

Оптимізація фітоценотичної структури паркових насаджень ХХ століття в умовах Центрально-Придніпровської височинної області

2

Швець Яна Андріївна

205

Адвентивна фракція флори у лісових ценозах Центрально-Придніпровської височинної області

3

Бровді Анна Андріївна

206

Біолого-екологічні особливості розмноження і вирощування сортів троянд групи флорибунда та їх використання в озеленення

4

Пиж’яновВячеслав Володимирович

206

Біологічні особливості розмноження видів роду ActinidiaLindl. та їх використання

5

Черниш Віталій Іванович

205

Синантропізація рослинності приміських лісів Центрально-Придніпровської височинної області

6

Зворська Наталія Володимирівна

205

Вплив полезахисних лісових смуг на врожайність сільськогосподарських культур в екотонних ландшафтах Правобережного Лісостепу України

7

Струтинська Юлія Вікторівна

206

Використання різних форм сакури (Prunusserrulata L.) у моносадах Правобережного Лісостепу України

8

Бабій Валерій Вікторович

206

Господарсько-біологічна оцінка сортів лимона (Citruslimon L.) для подальшого використання у садово-парковому господарстві Центрального Лісостепу України

9

Ясінська Сабіна Василівна

206

Біологічні особливості вирощування інтродукованих сортів гладіолуса (Gladiolus L.) для використання в озелененні

Заочна форма навчання

10

Савченко Олександр Миколайович

205

Підвищення продуктивності культур дуба звичайного лісокультурними методами в Західній частині Правобережного Байрачного степу України