Меню
Остання редакція: 19 лютого 2021

Фаховий семінар з підготовки докторів філософії

     Фаховий семінар з підготовки докторів філософії працює на факультеті з дати заснування самого факультету. 

     Зокрема, на засіданні фахового семінару  5 січня 2021 року відбулось попереднє слухання дисертаційної роботи Ніни Шпак на тему: «Лісівничо-екологічні особливості поширення та поновлення береки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz) в насадженнях Південно-Подільського Лісостепу України», подану на  здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 205 лісове господарство. Через карантинні обмеження семінар проводився в онлайн режимі.  

     Після зачитання доповіді, здобувачці було задано питання, на які вона дала обґрунтовані відповіді та пояснення.

    З позитивною оцінкою дисертаційної роботи виступили:

     1. Рецензенти: Анатолій Балабак – д. с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового господарства; Олександр Остапчук – к. с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства.

     2. Члени семінару: Ірина Козаченко – к с.-г. наук, доцент; Михайло Шемякін  к. с.-г. наук, доцент; Сергій Коваль – к. с.-г. наук, доцент; Юрій Кисельов – д. геог. наук, професор; Валентин Поліщук – д. с.-г. наук, професор.

     Виступаючі відмітили високий рівень дисертаційної роботи Н.П. Шпак, яку виконано на актуальну тему. Поряд з тим були висловлені зауваження і пропозиції, що стосувалися, в основному методики дослідження, відпрацювання чіткості висновків, уточнення назв таблиць та деякої термінології.

     Наприкінці семінару одноголосно вирішено рекомендувати (з урахуванням доопрацювання) дисертаційну роботу Ніни Шпак до подання в спеціалізовану вчену раду.