Меню
Остання редакція: 27 лютого 2018

Вітаємо Удовенко Ірину Олександрівну з присвоєнням вченого звання доцента кафедри геодезії, картографії та кадастру. А також Масловату Світлану Андріївну з присвоєнням наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

      23 лютого 2018 р. на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюдено наказ № 89 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 01 лютого 2018 року”.

     Відповідно до наказу викладчу кафедри геодезії, картографії та кадастру Удовенко Ірині Олександрівні присвоєне вчене звання доцента. Згідно з тим же наказом, Масловатій Світлані Андріївні присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальнісю 06.03.01.-"Лісові культури та фітомеліорація".

      Професорсько-викладацький склад факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС щиро вітає з званнями доцента і кандидата наук молодих науковців , бажає  сумлінної та наполегливої праці, яка приноситиме вагомі результати, нові досягнення і відкриття. Міцного здоров’я Вам та незгасаючої енергії!

Деканат факультету лісового і садово-паркового господарства