Меню
Остання редакція: 05 березня 2018

Лісове господарство

      Об'єктами професійної діяльності інженера лісового господарства є ліси і лісопарки, технологічні процеси по відтворенню, поліпшенню породного складу і якості лісових насаджень, підвищенню їх продуктивності, а також охорона, захист і раціональне використання земель лісового фонду.

      Навчаючись на цій спеціальності, студенти вивчають такі дисципліни як дендрологія, лісові культури, лісівництво, лісова селекція, лісопаркове господарство, лісова таксація, лісомеліорація, заповідна справа та ін. По закінченню навчання випускники отримують кваліфікацію "Інженер лісового господарства".

      На факультеті готують не лише висококваліфікованих фахівців лісогосподарського виробництва, але і майбутніх науковців, дослідників та селекціонерів, які своєю роботою будуть забезпечити раціональний розвиток лісової галуззі країни.


      На сьогодні, лісове господарство України –  це  одна із ефективно працюючих галузей виробництва, яка вирощує, відновлює, охороняє ліси, підвищує їх продуктивність і якість, забезпечує раціональне використання земель лісового фонду і лісових ресурсів країни. Це одна з небагатьох галузей, що незважаючи на події останнього часу та економічні складнощі в країні, демонструє зростання показників господарювання, і цим самим, є стабільним джерелом наповнення державного і місцевого бюджетів.

      Випускники кафедри лісового господарства готуються до виробничо-управлінської, проектної та дослідної діяльності по лісовому господарству. Вони можуть працювати в підприємствах лісового та сільського господарств на посадах: майстра лісу, помічника лісничого, лісничого, інженера лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, мисливствознавця, лісомеліоратора.


            В навчальних закладах на посаді викладача, в проектних організаціях на посаді таксатора.